Waar kan ik mijn tentamen inzien?

« Back to Previous Page
0
0

Waar kan ik mijn tentamen inzien?

Marked as spam
Posted by studentenraadvumc (Questions: 69, Answers: 63)
Asked on 6th March 2016 18:11
Category: Gnsk Jaar 1
704 views
0
Private answer

Wanneer je een tentamen hebt gemaakt kan je altijd daarna jouw tentamen inzien. In artikel 4.9 inzagerecht van de onderwijs- en examenregeling (OER) staat:

‘1.Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, de daarin gestelde vragen en opdrachten, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.’

In de regel doet de cursus-coördinator van het betreffende vak een oproep op blackboard (in de course van het betreffende vak) voor een nabespreking. Mocht dit niet gebeuren dan kan er altijd contact op worden genomen met de cursus-coördinator.

Mocht jij wegens geldende redenen niet aanwezig zijn bij de nabespreking kan je altijd nog een beroep doen op artikel 4.9 inzagerecht uit de OER:
http://www.med.vu.nl/nl/Images/OER_Bachelor_geneeskunde_2015-_2016_tcm236-430816.pdf

Het is ook mogelijk jouw tentamen op te vragen, zodat je weet wat je fout hebt gedaan:
Stuur een mail vanuit jouw vumail naar toetsbeheer@vumc.nl en vraag om het betreffende tentamen. Toetsbeheer stuurt het tentamen met jouw antwoorden terug.

Marked as spam
Posted by studentenraadvumc (Questions: 69, Answers: 63)
Answered on 10th March 2016 19:23
« Back to Previous Page